Skip to content Skip to footer

Mat van Legall

Wanneer er in schaakboeken matbeelden worden besproken, komt het mat van Legall bijna altijd voorbij. Zo ook in het boek “How to beat your dad at chess’ van Murray Chandler. Een boek voor kinderen en eigenlijk ook verplichte kost voor volwassenen die Bodens mat van de Greek gift willen kunnen onderscheiden. Ook in stap 4+ van de stappenmethode wordt ruimschoots aandacht besteed aan het mat van Legall, onder de categorie schijnpenningen en kwetsbaarheden in de opening. Staat het paard op f3 nou wel of niet gepend?

Op zijn Nederlands wordt dit matbeeld ook wel Zeekadettenmat genoemd. De geschiedenis en de zetten zijn onder andere beschreven op http://nl.wikipedia.org/wiki/Zeekadettenmat

Dat het Mat van Legall ook in de praktijk voorkomt wordt door Paul Baak en Al Patty bewezen in de interne competitie. De verleiding om de aangeboden dame te slaan kon door Al Patty niet worden weerstaan. Met mat als gevolg.

 

 

 

 

 

Leave a Comment

0.0/5