Skip to content Skip to footer

Hoe zit het: mobiele telefoons en smart watches

Je kunt al jaren met je mobiele telefoon afkijken bij het schaken.  Dit is immers een kleine computer waarmee je ook kunt bellen. Uiteraard is het gebruik van dit soort hulpmiddelen bij het schaken verboden. Aangezien de techniek niet stil staat zijn de schaakregels verder aangescherpt en zijn ook zogenoemde smart watches niet meer toegestaan. Wat zijn nu de regels?

Voor officiële toernooien zullen de FIDE-regels van kracht zijn. Volgens artikel 11.3.2.1 is het verboden om zonder toestemming van de arbiter in het spelersgebied elektronische apparatuur (zoals mobiele telefoons) bij je te hebben. Onder het spelersgebied worden naast de speelzaal ook de toiletten en eventuele rookruimtes verstaan. De arbiter kan toestaan dat deze apparatuur in een tas worden opgeborgen op voorwaarde dat deze uit staan. Zorg in ieder geval dat je mobiele telefoon uit staat en laat smart watches liever thuis. Informeer even bij de wedstrijdleiding/organisatie wat je het beste kunt doen. Er zullen ongetwijfeld of kluisjes zijn waar je dingen kan opbergen, of je kan de mobiele telefoons in een afgesloten tas doen.

In de wedstrijden voor de Haagse Schaakbond zijn de regels iets soepeler. Letterlijk staat er in het competitiereglement (artikel 22, lid d).

“Het is toegestaan volledig uitgeschakelde elektronische apparatuur mee te nemen in het spelersgebied op voorwaarde dat deze wordt opgeborgen in een niet op het lichaam gedragen plek. Een speler die tijdens de wedstrijd elektronische apparatuur op het lichaam draagt verliest de partij”

De kern is dat je de telefoon of het horloge niet op het lichaam mag dragen. Je kan de uitgeschakelde mobiele telefoon/horloge zichtbaar op tafel leggen. Als de apparatuur zich bevindt in een tas of in een jasje dat je over je stoel hangt is het ook goed.    

Bij de interne competitie spelen we volgens de FIDE/hsb-reglementen. Je mag de apparatuur bij je hebben (en hoeft ze ook niet op tafel te leggen), maar zet de mobiele telefoons alstublieft uit of op de trilstand. Omdat het spelplezier bij ons voorop staat, kan de wedstrijdleider in overleg met de spelers besluiten de partij te laten doorspelen als een telefoon incidenteel en overduidelijk per ongeluk toch afgaat.

Het gebruik van een mobiele telefoon om echt te spieken (d.w.z. de computer raadplegen wat de beste zet is) is een ander verhaal. Dit leidt onverbiddelijk tot een nul. Dit is ook een dermate inbreuk op de gedragsregels van onze club dat we in zo’n geval ook binnen het bestuur zullen bespreken of aanvullende sancties noodzakelijk zijn. Gelukkig is dit nog nooit voorgekomen en ik hoop ook dat dit nooit zal gebeuren.

Reglementen bieden duidelijkheid, maar zijn ook vrij star en gaan vaak uit van het slechte in de mens. Voor de interne competitie vertrouw ik ook op de goede wil van de spelers, d.w.z. dat ik er vanuit ga dat de leden vooral komen om zelf een leuke schaakpartij te spelen. De regels kunnen flexibel worden toegepast als dit het spelplezier ten goede komt. Bij geschillen (dus als de spelers en de wedstrijdleider er niet uitkomen) beslist uiteindelijk wel het officiële fide-reglement.   

Leave a Comment