Skip to content Skip to footer

Jan Nienhuis Erelid Haagse Schaakbond

Een historische fout wordt hersteld, aldus de voorzitter van de Haagse Schaakbond

Toen Jan uiteindelijk na enkele decennia zijn laatste functies overdroeg aan een jongere generatie bleef het stil. Tot twee weken geleden, toen de nieuwe voorzitter aangaf een historische fout te willen herstellen. Jan wordt met terugwerkende kracht erelid van de Haagse Schaakbond.

De motivatie vanuit de HSB:

Het bestuur en de vertrouwenscommissie van de HSB stellen voor om Jan Nienhuis met terugwerkende kracht te benoemen als erelid van de HSB. Dit als waardering voor de vele activiteiten die Jan al ruim een kwart eeuw als vrijwilliger voor het schaakleven in de HSB heeft vervuld, en deels nog steeds vervult.

Ten eerste voor Schaakvereniging Voorburg, waar hij in de jaren negentig meerdere functies vervulde. Hij was in die tijd contactpersoon voor zijn vereniging als voorzitter, secretaris en penningmeester. Tegen de eeuwwisseling begon de vereniging weer te groeien en was hij betrokken bij het oprichten van een jeugdafdeling in 2001 en vervulde hij, naast de functies van voorzitter en penningmeester ook de functie van jeugdleider. Verder was hij ledenadministrateur van de vereniging.

Daarnaast was hij van 2003 t/m 2014 penningmeester van de HSB. Hij slaagde erin om een zodanig financieel beleid te voeren dat er altijd een positief saldo in de jaarcijfers te zien was. Na zijn aftreden is hij de penningmeester blijven bijstaan als administrateur. Ook was Jan in de periode 2009-2010 enkele jaren secretaris van het HSB-bestuur. Jan was tijdens bestuursvergaderingen altijd aanwezig, en zijn jarenlange ervaring was een grote steun voor de huidige bestuursleden.

Ook was hij vele jaren HSB-afgevaardigde naar de Bondsraad.

Als penningmeester van de HSB had hij ook zitting in het organisatiecomité van het door de HSB georganiseerde Nederlands kampioenschap tot en met 12 jaar, en verzorgde ook daar de financiën.

In de loop der jaren verwierf de Haagse Schaakbond steeds meer schaakmateriaal en Jan heeft ervoor gezorgd dat dit materiaal veilig opgeslagen werd, en hij zorgde voor snelle beschikbaarheid voor de HSB-verenigingen.

De vertrouwenscommissie en het bestuur van de Haagse Schaakbond waarderen het vele werk dat Jan in de loop der jaren onbezoldigd heeft gedaan voor het schaken in de regio, naast zijn andere bezigheden als vrijwilliger, en ondersteunen de nominatie voor zijn erelidmaatschap van harte.

Met dank aan Andre Wagner, die veel van de hier gepresenteerde gegevens uitzocht.

Adrey Caljé

Leave a Comment