Skip to content Skip to footer

Leren omgaan met Fritz

Veel schakers hebben een programma als Fritz aangeschaft en er na installatie een paar partijen tegen gespeeld. Maar veel schakers weten niet hoe ze een eigen partij in Fritz kunnen invoeren. Hoe je een partij via de mail verzendt, of een partij die je ontvangen hebt kan inlezen in Fritz.  

Voor wie meer uit Fritz wil halen organiseert Adrey Caljé een avond “Leren omgaan met Fritz”. Op deze avond komt, naast het invoeren van eigen partijen, o.a. het volgende aan de orde:

– basisinstellingen
– verzenden en ontvangen van partijen
– partijgegevens
– evaluatieprofiel
– zetten verklaren
– extra boek
– openingclassificaties
– engines
– kiebitzer
– analyses
– spelen tegen Fritz. 

Naast deze onderwerpen die zowel in Fritz 12 als in Fritz 13 voorkomen zal er ook aandacht besteed worden aan een paar extra mogelijkheden die in Fritz 13 toegevoegd zijn, zoals bijvoorbeeld “Let’s Check”.

Indien u een laptop heeft met hierop Fritz 13 of 14, dan kunt u deze meenemen en ter plekke het een en ander oefenen. Heeft u geen laptop, dan kunt u het geheel volgen via de beamer, of meekijken en denken met iemand die een laptop heeft meegenomen.

De kosten bedragen € 20,00 per persoon en de opbrengst van deze avond wordt door Adrey Caljé gedoneerd aan Stichting ILANZ Schaakpromotie. Deze stichting heeft als doel het schaken te promoten en te bevorderen. Meer informatie over de stichting treft u aan op http://ilanzschaakpromotie.nl/ en ook onder aan dit bericht.

*) SV Voorburg ondersteund dit initiatief door € 5,00 subsidie voor leden van SV Voorburg bij te dragen, zodat het bedrag voor de leden van SV Voorburg € 15,00 wordt.

Locatie: Wijkcentrum Essesteijn
Data: woensdag 19 november 2014
Tijd: 19.15 – 22.45 uur

U kunt zich aaanmelden door een mail te zenden aan Adrey Caljé,  a.calje@gmail.com

—————————————————————————–

Stichting ILANZ Schaakpromotie

Stichting ILANZ Schaakpromotie is een initiatief van vijf enthousiaste schakers. Samen met vrijwilligers proberen wij onze doelen te bereiken: het schaken te promoten en te bevorderen. Dit willen wij bereiken door middel van het organiseren trainingen, toernooien en het uitgeven van publicaties.

Een paar voorbeelden van activiteiten die wij reeds hebben georganiseerd en ook voort zullen zetten:

  • Schaaktrainingen op zondagmiddagen jongeren en volwassenen.
  • Het Nederlands Kampioenschap Freestyle Chess

Een paar voorbeelden van activiteiten die wij graag zouden willen uitvoeren:

  • Het enthousiast maken van de media voor schaken. Te denken valt aan een terugkerende columns in jeugdbladen zoals Kidsweek, Hoe zit dat,  maar ook in landelijke dagbladen.
  • Het organiseren van een weekend voor meisjes in de leeftijd van 13 tot 15 jaar, waarbij zij begeleid worden door een vrijwilligster en training krijgen van een trainster op hoog niveau.
  • Het starten van een proefproject om ouderen onder begeleiding te laten schaken met kinderen.
  • Het onderzoeken van een draagvlak voor een brede opzet van schaaklessen aan kinderen op de basisschool.

Om onze activiteiten te kunnen voortzetten vragen wij voor activiteiten een bijdrage van de ouders of de volwassenen. Daarnaast zijn wij afhankelijk van donaties. Wilt u de activiteiten van Stichting ILANZ  Schaakpromotie financieel ondersteunen, dan zijn hier verschillende mogelijkheden voor.

Hoe doneren

  • via website
  • storten op rekening NL10 TRIO 0254 7991 67 t.n.v. Stichting ILANZ Schaakpromotie
  • contact opnemen met secretaris

De Stichting ILANZ Schaakpromotie heeft geen winstoogmerk. De stichting heeft geen personeel. Alle activiteiten worden door vrijwilligers uitgevoerd. Alle donaties worden gebruikt voor het doel van de stichting.

Website: ilanzschaakpromotie.nl

Leave a Comment

0.0/5