Skip to content Skip to footer

Praten tijdens een partij

Een schaker voorziet al zijn zetten van uitgebreid mondeling commentaar. Mag Dat?

Nee. Dit valt onder het hinderen van de tegenstander. Volgens artikel 11.5 van het FIDE-reglement is het hinderen van de tegenstander in wat voor vorm dan ook verboden. Hieronder vallen onredelijke claims en remisevoorstellen, maar ook het maken van lawaai en geluiden. Ook het gebruik van toeters tijdens een partij is dus niet toegestaan.

Natuurlijk worden in de interne competitie de regels soepeler gehanteerd, maar ook hier geldt het principe dat gesprekken beperkt blijven tot schaak, mat of een remiseaanbod. Praten over een partij doen we bij de analyse achteraf.

Leave a Comment

0.0/5