Skip to content Skip to footer

Voorburg 2 Wint in Den Haag

We zijn het bijna vanzelfsprekend gaan zien dat we winnen. Deze wedstrijd heeft laten zien dat we er zeker hard voor moeten blijven werken! De overwinning is binnengesleept, maar het is nog lang spannend gebleven. Pas de op een na laatste partij heeft de doorslag gegeven. In dit verslag zijn alle partijen te zien met een omschrijving van de spelers zelf.

Don’t say cat if it is not in the sac.

– Sergio Grammatico 2024
Bord 1: Rik Langeveld vs. Bert Gerritsma

Verslag in de partij.

Bord 2: Jacques de Wit vs. Yvo Kuhling

Op e4 koos ik voor Caro-Kann, maar mijn niet bestaande variant bleek veel te passief. Mijn tegenstander schoof gemakkelijk naar een initiatiefvolle stelling, waarin mijn stukken vooral ruzie met elkaar hadden. Ik kreeg een toren op de zevende rij voor mijn kiezen, maar die koos weer het hazenpad voordat ik ‘m kon insluiten. Mijn ruiter op d5 deed meer dan al mijn andere stukken bij elkaar, daardoor leek het nog wat. Overtuigend was het allerminst, maar de aanstaande pawnstorm op de koningsvleugel zag er voldoende vervelend uit voor mijn tegenstander om mijn remiseaanbod op zet 35 te accepteren. Nodig deze opening weer eens bestuderen.

Bord 3: Sergio Grammatico vs. Sjaak van As

A typical closed King’s Indian game: White opens the queenside up and Black pawn storms on the kingside. After a balanced middlegame, the light-square bishops are exchanged off and Black’s kingside pressure vanishes. Next, White establishes the knight on a strong outpost and invades with a rook on the seventh rank. The game is then virtually over after White exchanges these knight and rook for a queen and a pawn. Black can barely move and soon resigns.

Bord 4: Hans Counders vs. Rob van de Kamp

Rob heeft na een lange partij gewonnen. Op dit moment mist de partij analyse.

Bord 5: Tom van Bohemen vs. Robert Kuyvenhoven

Een positionele schuifpartij waar ik een pion voor stond en de tegenstander twee maal een dubbelpion had. Het was dus wachten tot er iets brak bij de tegenstander. Ondanks dat het nauwkeuriger had gekund ben ik blij met hoe ik het gespeeld heb. De beste engine zetten waren namelijk erg contra-intuïtief en druisten in tegen de basis schaakprincipes. Op een gegeven moment brak ik door op de koningsvleugel en gaf de tegenstander snel op. Drie extra vrijpionnen waren toch erg intimiderend.

Bord 6: Aad van der Sluijs vs. Cosmo Kuhling

Dit was een ingewikkelde schuifpartij, getypeerd door de opening; gesloten Siciliaans. Wit doet uiterst zijn best om zijn geavanceerde koningspionnen te dekken, terwijl de lopers van zwart in de hoek staan te loeren. Uiteindelijk heb ik niet van de fout 13. Kg3 kunnen profiteren doordat ik koos voor stabiliteit met .. O-O-O in plaats van een agressieve steek met .. g5. Daarna kon Wit de beide lopers van zwart insluiten, en was het niet meer te houden voor Zwart.

Bord 7: Denie Cheng vs. Selahattin Cifci
Bord 8: Henk Bouma vs. Dorus Brouwer

Mijn tegenstander (wit) kwam met veel meer ruimte uit de opening. In de partij vond hij twee mooie offers, die ik beide niet aan durfde te nemen.

Wit offert op h6 en geeft daarmee zijn voordeel weg. Het beste antwoord van zwart is 20. Lxh6 Pxd3 21. Qd3 gxh6. Wat de computer betreft kan wit niet meer bereiken dan eeuwig schaak. Met 20. … Pf5 gaf ik het voordeel dubbel terug.

Wit offert zijn toren op e4, waarmee hij zichzelf in grote problemen brengt. Ik miste echter dat met fxe4 mijn loper het veld h3 ziet en dat de dame dus maar één keer schaak kan geven. Ik speelde … Lf7 en was reddeloos verloren.

Soms moet je dus gewoon dankbaar zijn voor de offers die je tegenstander brengt.

Leave a Comment